Links

Hedendaagse kunst en kunst in opdracht

Kunstprojecten

Ontwerp Abma Pleats en Strûpenkeal voor de bufferzone, Landschapspark Folsgeare in samenwerking met Dorpsbelang Folsgare.
.

Werkbezoek aan Haren in de Wind in het kader van The European Neigbours week door De Reis.

.
Werkbezoek aan Haren in de Wind van een cultuur delegatie uit Hildesheim.
.

Haren in de Wind, hoofdprogrammaonderdeel Under de Toer van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018).
.

Haren in de Wind, één van de 32 projecten van Under de Toer in het kader van LF2018.
.

Cortenstaal kunstwerk ‘De Boom’, openbare ruimte Langezwaag.
.

Audiotour beeldenroute Opsterlân.

Streek product Beestachtige Schat van de Gemeente Opsterland, Friesland.

.
.

Kunst divers

Keunstwurk, documentatie opgenomen.

Centrum Beeldende Kunst Groningen, aantal kunstwerken in collectie.

Keepingtouch, bewaren van Mooie Momenten.

ArtOlive, hedendaagse kunst.