Links

Hedendaagse kunst en kunst in opdracht

Kunstprojecten

Ontdek het turf-lab, onderzoek en workshop in Museum Heerenveen.
.

Amazone paard, kunstbeeld in onbeperkte bruikleen Museum Opsterlân.

.
Werkbezoek aan Haren in de Wind in het kader van The European Neigbours week door De Reis.

.
Werkbezoek aan Haren in de Wind van een cultuur delegatie uit Hildesheim.
.

Haren in de Wind, hoofdprogrammaonderdeel Under de Toer van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018).
.

Haren in de Wind, één van de 32 projecten van Under de Toer in het kader van LF2018.
.

Cortenstaal kunstwerk ‘De Boom’, openbare ruimte Langezwaag.

Streek product Beestachtige Schat van de Gemeente Opsterland, Friesland.

.
.

Kunst divers

Keunstwurk, documentatie opgenomen.

Centrum Beeldende Kunst Groningen, aantal kunstwerken in collectie.

Keepingtouch, bewaren van Mooie Momenten.

Kunstweekend Beetsterzwaag 

ArtOlive, hedendaagse kunst.

Een kunst paardje gemaakt uit resthout van Haren in de Wind en paardenhaar. Nu verkrijgbaar als exclusief cadeau of aandenken in de webshop! Sluiten