Links

Hedendaagse kunst en kunst in opdracht

Hedendaagse kunst in de openbare ruimte

Haren in de Wind, hoofdprogrammaonderdeel Under de Toer van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018).
.
Cortenstaal kunstwerk ‘De Boom’, openbare ruimte Langezwaag.
.

Audiotour beeldenroute Opsterlân.

Streek product Beestachtige Schat van de Gemeente Opsterland, Friesland.

.
.

Kunst divers

Keunstwurk, documentatie opgenomen.

Centrum Beeldende Kunst Groningen, aantal kunstwerken in collectie.

ArtOlive, hedendaagse kunst.