Links

Hedendaagse kunst en kunst in opdracht

Kunstprojecten

2018verhalen, ‘De kam en het kleine meisje in de kerk’ onderdeel van het openingsweekend LF2018 op 26 februari 2018.

Under de Toer, hoofdprogrammaonderdeel dat in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 (LF2018) plaatsvindt.

Haren in de Wind, één van de 32 projecten van Under de Toer in het kader van LF2018.

Langezwaag, hier staat de Boom van Langezwaag.

Beestachtige Schat, streekproduct van de Gemeente Opsterland, Friesland.

.
.

Kunst divers

Keunstwurk, documentatie opgenomen.

Centrum Beeldende Kunst Groningen, aantal kunstwerken in collectie.

Keepingtouch, in contact blijven met mooie momenten, persoonlijke interieurproducten van -goed gevoel-textiel.

Kunstweekend Beetsterzwaag 

ArtOlive, hedendaagse kunst.

Kunst als cadeau? Kijk gerust even in de webshop voor een klein kunstobject of stolpbeeld. Sluiten