Links

Hedendaagse kunst en kunst in opdracht

Kunstprojecten

Under de Toer, hoofdprogrammaonderdeel dat in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 (LF2018) plaatsvindt

Haren in de Wind, één van de 32 projecten van Under de Toer in het kader van LF2018

Langezwaag, hier staat de Boom van Langezwaag

Beestachtige Schat, streekproduct van de Gemeente Opsterland, Friesland

.
.

Kunst divers

Keunstwurk, documentatie opgenomen

Centrum Beeldende Kunst Groningen, aantal kunstwerken in collectie

Keepingtouch, in contact blijven met mooie momenten, persoonlijke interieurproducten van -goed gevoel-textiel

Kunstweekend Beetsterzwaag 

ArtOlive, hedendaagse kunst

Kunst als cadeau? Kijk gerust even in de webshop voor een klein kunstobject of stolpbeeld. Sluiten