Kunstprojecten

Ontdek het turf-lab, onderzoek en workshop in Museum Heerenveen.
.

Amazone paard, kunstbeeld in onbeperkte bruikleen Museum Opsterlân.

.
Werkbezoek aan Haren in de Wind in het kader van The European Neigbours week door De Reis.

.
Werkbezoek aan Haren in de Wind van een cultuur delegatie uit Hildesheim.
.

Haren in de Wind, hoofdprogrammaonderdeel Under de Toer van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018).
.

Haren in de Wind, één van de 32 projecten van Under de Toer in het kader van LF2018.
.

Cortenstaal kunstwerk ‘De Boom’, openbare ruimte Langezwaag.

Streek product Beestachtige Schat van de Gemeente Opsterland, Friesland.

.
.

Kunst divers

Keunstwurk, documentatie opgenomen.

Centrum Beeldende Kunst Groningen, aantal kunstwerken in collectie.

Keepingtouch, bewaren van Mooie Momenten.

Kunstweekend Beetsterzwaag 

ArtOlive, hedendaagse kunst.