Kunstprojecten

Verbinding tussen heden en verleden

Verbeelding van ideeën

Door mijn bevlogenheid om kunst meer in het alledaagse leven te integreren, richt ik mijn aandacht, naast het maken van olieverfschilderijen, ook op kunst in opdracht of community art: Kunst maken in samenwerking met een groep bewoners of specifieke doelgroep.
.
.
In mijn kunstprojecten mobiliseer ik kennis en vakmanschap tot toegankelijke kunstinstallaties en kunstwerken. Ik wil altijd iets maken dat ik zelf graag wil zien. Ik houd van diversiteit en speel graag met materialen. Het mooiste aspect bij deze manier van werken? De juiste balans vinden tussen oude en nieuwe technieken en de aanwezige omgeving.

.
..

Ik heb dromen waargemaakt bij

 

 

 

..

 

.

Artistiek leider

Vanuit mijn ambitie en intuïtie werk ik bij elk kunstproject naar een maximale ‘kunst waarde’ toe. Precies in dit spanningsveld kan ik mijn bevlogenheid voor kunst overbrengen en op deze manier kunst naar de mensen brengen. Mijn uitdaging? Het onderwerp zodanig te verbeelden dat de bezoeker en/of gebruiker er een duurzame band mee kan opbouwen.
.
.
Als artistiek leider creëer ik ruimte om ideeën te delen en veel te sparren met betrokkenen en vakmensen. Waardoor mijn kunstprojecten de juiste vorm en diepgang krijgen. Ik geloof in de meerwaarde van samenwerking. Dit biedt kansen en mogelijkheden om andere, nieuwe wegen te bewandelen, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalonderzoek. Wat is er nog meer mogelijk? Of het onmogelijke mogelijk maken door materiaal anders toe te passen dan oorspronkelijk bedoeld.

.
.
Kunst in opdracht

Daarvoor verzamel ik anekdotes, persoonlijke geschiedenissen, kennis, voorwerpen en samenbindende verhalen. Om op die manier de geschiedenis en verhalen terug te halen van de plek of omgeving. De meest bijzondere verhalen vormen het uitganspunt voor het idee en uiteindelijke ontwerp. In een open creatief proces maken we het kunstwerk dat deze geschiedenis zichtbaar maakt voor bewoners en bezoekers. Een kunstwerk met een positieve impuls en waarde voor de omgeving.
.
.
Ik vind het belangrijk om door middel van kunst de historie van de locatie te verbinden met de leefwereld van nu. Te werken vanuit aandacht en respect voor het verleden naar het heden. Ik heb mogen ervaren dat kunst daardoor krachtiger wordt en meer draagvlak krijgt. En gunstig is voor de sfeer, beleving, welbevinden, veiligheid en leefbaarheid in binnen- en buitenruimtes waar kunst verrast.

.
.
Bij kunst in opdracht help ik initiatiefnemers en betrokkenen die een kunstwerk willen realiseren in hun dorp, wijk of instelling. Of een dorpsbelang, stichting en/of wijkpanel. Maar ook in samenwerking met een welzijnsorganisatie voor het verfraaien van bijvoorbeeld de entree of gemeenschappelijke ruimte in een ziekenhuis, verzorgingshuis of school.

 

.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst als cadeau? Kijk gerust even in de webshop voor een klein kunstobject of stolpbeeld. Sluiten