Exposities

Hedendaagse schilderkunst en kunst in opdracht

Exposities, kunst in opdracht, kunstinstallaties

Exposities

2021
2020….
 • Presentatie textielkunst, Textiel Plus Festival Online.
 • Expositie ‘Stof tot nadenken’, Museum Opsterlân te Gorredijk.
 • Verkooptentoonstelling, Galerie Hoogenbosch Gorredijk.
 • Expositie ‘Dutch Connextion back in town’, Vrij Paleis te Amsterdam.
2019
 • Open Atelierroute Opsterland.
2018
 • Expositie ‘Het Friese paard in beeld’, Museum Opsterlân te Gorredijk.
 • Kunstobjecten met paardenhaar en Mariabeeld in replicakerk Haren in de Wind te Langezwaag.
2017
 • Kunstweekend Beetsterzwaag.
2016
 • Expositie schilderijen, Hoofdkantoor Rabobank te Heerenveen (solo).
 • Kunstweekend Beetsterzwaag.
 • Expositie schilderijen, Doopsgezinde kerk De Knipe vlakbij Heerenveen. 
2015
 • Expositie olieverf schilderijen, Mattheuskerk te Langezwaag.
 • Kunstweekend Beetsterzwaag.
 • Open Atelier Route Opsterland.
 • Woester, Salon des Refusés ZomerExpo, Centrum Beeldende Kunst te Groningen.
2014
1999
 • Expositie van Zelfportretten, Centrum Beeldende Kunst te Groningen.
 • Expositie schilderijen, Hoofdkantoor Politie te Groningen (solo).
1997
 • Kunst in de Buurt te Groningen.
 • Open Atelier te Groningen.
1996
 • Aankoop expositie, Centrum Beeldende Kunst te Groningen.
 • Open Atelier te Groningen.
1994
 • ‘Je bent in Groningen maar……..’, Centrum Beeldende Kunst te Groningen.
 • Open Atelier te Groningen.
1993
 • Galerie Frontaal te Appingedam (solo).
 • Artotheek te Veendam (solo).
1992
 • GKK-Aa-Kunst in de Der Aa kerk te Groningen.
1991
 • START te Apeldoorn.
 • GKK-Aa-Kunst in de Der Aa kerk te Groningen.
 • Eindexamen expositie, Martinihal te Groningen.
1990
 • Uitwisselingsexpositie Galerie Angle te Trois Chateaux (Frankrijk).

.

Kunst in opdracht

2020 – 2021….. Ontwerp en realisatie Urnenmuur en meer, begraafplaats Langezwaag.
2019….. Ontwerp voor twee verdwenen boerderijen, Abma pleats en Strûpenkeal, in het kader ‘opwaardering bufferzone’ als Landschapspark Folsgeare tussen Folsgare en industriegebied De Hemmen 3 in Sneek.
2015….. De Boom van Langezwaag, beeld van cortenstaal in de openbare ruimte te Langezwaag.
2005….. Concept trouwkaart: Wil je met mij trouwen?
1994….. Olieverfschilderij geïnspireerd op het gedicht van Rutger Kopland ‘ Je bent in Groningen maar….’ Centrum Beeldende Kunst te Groningen.

 

 

Kunstinstallaties en kunstprojecten

2018….. Onderzoek en workshop ‘Ontdek het turf lab’ in Museum Heerenveen.
2018….. Amazone paard, kunstbeeld in Museum Opsterlân.
2018….. Haren in de Wind, kunstinstallatie Replicakerk met fotoportretten, beelden en gouden paardjes in de buitenlucht.
2016….. Beestachtige Schat, nieuw streekproduct van de gemeente Opsterland.
2013….. Bijdrage ‘Strúpenkeal (1905 – 2012)‘, Subjectieve Atlas van Fryslân.
2021 Schoonheid die indruk maakt door Johan Vogelzang in o.a. RondOm Heerenveen. Nr. 239/ juli 2021
2021 Folsgare houdt industrie op afstand, door Maria Del Grosso, Leeuwarder Courant. 09-04-2021
Brochure Landschapspark Folsgeare aan wethouder Faber overhandigd, Groot Sneek. 07-04-2021
2020 Foto Amazone paard in de Leeuwarder Courant. 18-07-2020
2018….. Mienskip, een project van alle Friezen door Guido Kuppen van geografie.nl 07-12-2018
Bei gewöhnlichen Menschen in Kehrwieder am Sonntag. 03-11-2018
Drei Projekte, die Hildesheim einen weg aufzeigen in Hildesheimer Allgemeine Zeitung. 30-10-2018
Turf en geschiedenis bij het Turf-lab Heerenveen Museum in de Heerenveense Courant. 05-10-2018
Langezwaag sluit LF2018-project met weemoed af door Wim Bras in Sa! 05-10-2018
Sacrale uitingen en rituelen in het dagelijkse leven, ingezonden brief in LC. 28-09-2018
Meer bezoekers Tsjerkepaad dankzij Culturele Hoofdstad in Friesch Dagblad. 16-09-2018
‘Gras hoeft niet altijd groen te zijn’ door Japke Weij in De Woudklank. 22-08-2018
Wat Brabant niet was gegund: Fryslân ‘makket it waar’ als culturele hoofdstad door Rob Schoonen in BN DeStem. 13-08-2018
Museum zet Friese paard centraal door Gitte Brugman in de Leeuwarder Courant. 11-08-2018
Veenpaard zorgt voor beweging in Sa! 08-08-2018
Er staat een paard in de kerk door Maarten Boersema in het Nederlands Dagblad. 02-08-2018
Wat Brabant niet was gegund: Fryslân ‘makket it waar’ als culturele hoofdstad door Rob Schoonen in het Eindhovens Dagblad. 21-07-2018
Replicakerk Haren in de Wind verbeeldt verhalen in RondOm Heerenveen. nr 169/april 2018
Vier de verbeelding bij Haren in de Wind in de Sa! 18-04-2018
Ontdekkingstocht in replica Mattheuskerk in de Woudklank. 15-04-2018
Een paard in een kerk vol verhalen, vier sterren recensie door Hans Brans in de Leeuwarder Courant. 14-04-2018
Reportage opening Haren in de Wind door Jurjen Smid van Sa! TV. 14-04-2018
‘Replicakerk Haren in de Wind verbeeldt verhalen’ in Groot Heerenveen. 14-04-2018
Haren in de Wind in een reportage van Kiekes. 13-04-2018
Onvermoede kwaliteiten en gezelligheid door Gerbrich van der Meer in het Friesch Dagblad. 11-04-2018
Laatste hand aan ‘Haren in de Wind in de Sa! 11-04-2018
Allemanskam basis voor replica kerk Wiebe van der Hout in de Leeuwarder Courant. 09-04-2018
Kunstinstallatie ‘Haren in de wind’ houdt bezoekers spiegel voor in de Heerenveense Courant. 30-03-2018
Langezwaag geeft voorproefje van Haren in de Wind in De Woudklank. 26-02-2018
Film: werken met paardenhaar gemaakt door Jurjen Smid van Sa! 19-02-2018
‘Bezig met het DNA van Langezwaag’ in de Sa! 23-01-2018
Cultureel supplement ‘Theater onder de toren van de dorpskerk’ in de NRC onder ‘Het haar in de plooi’. 04-01-2018
2017…. Ingezonden brief ‘LF2018: kans voor mensen met ideeën’  in de Leeuwarder Courant. 31-07-2017
‘Under de Toer over dorps-DNA’ in de Sa! 25-05-2017
Haren in de Wind in de Volkskrant door Jurre van den Berg van de Volkskrant. 02-05-2017
2016….. Beestachtige Schat gaat naar Leipzig in de Woudklank. 30-11-2016
De Creatieve Mens: kijken achter de dingen‘ door Jurjen K. van der Hoek. 09-11-2016
‘De Boom van Langezwaag’ door Sietse de Boer en Arend Waninge in de Sa! 03-10-2016
‘Langezwaag heeft zijn boom’  in het Friesch Dagblad. 03-10-2016
Voorpagina: ‘Onthulling de Boom van Langezwaag’ door Grietje van der Reijnst-Brak in De Woudklank. 02-10-2016
Keunstwurk ‘De Beam fan Langsweagen’ ûntbleate, Omrop Fryslân. 01-10-2016
Officiële presentatie van De Boom van Langezwaag in De Woudklank. 26-09-2016
‘Opsterlanders maken samen streekproduct, Leeuwarder Courant. 30-06-2016
2015….. ‘SimmerForum Langezwaag Ontmoetingsplek voor kunst’ in de Sa! 08-07-2015
2014….. ‘Exposeren in kerk in eigen dorp’ in de Sa! 02-07-2014
2013….. Friesland kantelt’ door A. Walthaus in de Leeuwarder Courant. 06-09-2013
1995….. ‘De Kunstuitleen’, Agenda 11. 01-11-1995
1993….. ‘Zoals het klokje thuis tikt..’, De Eemslander. 17-11-1993
Interview VPRO-Kunstclip ‘Open Atelier’. 11-05-1993
1992….. ‘Expositie Aa-kunst toont veel kwaliteit’ door H. Hekkema, Nieuwsblad van het Noorden. 27-11-1992
1991….. Trotwaer 6. 06-12-1991
1990….. ‘Quatre jeunes artistes Hollandais’, Le Meridional. 22-10-1990

.

.
.
Opleiding

1986 – 1991….. Academie Minerva, tekenen en schilderen te Groningen.
1983 – 1984….. L.O.-akte handvaardigheid te Sneek.
1980 – 1983….. Pedagogische Academie te Sneek.
1975 – 1983….. HAVO te Sneek.

..

 

Over de kunstenaar

Loopbaan
Wietske Lycklama à Nijeholt (1963) volgde haar kunstopleiding aan de Academie Minerva in Groningen en is vanaf 1991 werkzaam als beeldend kunstenaar. Zij woont en werkt in Langezwaag (Friesland).


Werk

Zij schildert, tekent, ontwerpt en exposeert haar werk op verschillende plekken. Daarnaast is ze actief in verschillende (kunst)samenwerkingsverbanden.


Collectie

Werk van Lycklama à Nijeholt is opgenomen in collecties van Centrum Beeldende Kunsten en particulieren.

 

 

 

 

 

.

.
.
.
.