Landschapspark Folsgare

Eerbetoon aan twee verdwenen boerderijen

Ontwerp Abma pleats en Strûpenkeal

.
Landschapspark Folsgeare is een open agrarisch gebied waar de bestaande cultuurhistorische waarden, natuur en kunst in harmonie met elkaar verankerd zijn. Een aantrekkelijk recreatief gebied voor de inwoners van Folsgeare, Sneek en omstreken om te ervaren, ontdekken en te beleven.
.
.
Via wandelpaden en vaarroutes zijn de Abma’s pleats (voormalige boerderij waar nu een interactief kunstwerk staat), Strûpenkeal (een stilteplek op een hoge terp) en Carpe Diem (de Blikken pleats, nog in oorspronkelijke stijl) toegankelijk voor een breed publiek (toekomstvisie Wietske Lycklama à Nijeholt).

.
.

Abma Pleats

De voormalige Abma pleats tot 2008.

 

Situatie nazomer 2020 met impressie tekening ontwerp en eerbetoon aan de verdwenen Abma pleats. Met bijenlint langs het pad.

Impressie karton maquette ontwerp en eerbetoon aan de verdwenen Abma pleats in Landschapspark Folsgeare. Gelegen tussen Folsgare en industriegebied De Hemmen 3 in Sneek, Zuidwest Friesland.

.
Uitdaging en inspiratiebron Abma pleats

De voormalige Abma pleats en haar ‘verdwenen’ geschiedenis, oorspronkelijke functie en verhalen – op dezelfde locatie – opnieuw zichtbaar maken en ervaren. Als eerbetoon aan de familie Abma.
.
.
Geïnspireerd door verhalen van bewoners en de geschiedenis van die periode ontstond het idee om een toevluchtsoord voor de flora en fauna van dit gebied te creëren. Maar ook een ontmoetingsplek waar inwoners van Folsgeare en bezoekers naast kijken en beleven de mogelijkheid hebben om (met elkaar) iets te doen.
.
.
De vorm – zichtlijnen – van het ontwerp is ontwikkeld vanuit de inspirerende en oorspronkelijke contouren van de Abma pleats. En verwijst tevens naar de diverse zichtlijnen op de omringende karakteristieke landschappelijke structuren zoals de waterpartijen en landerijen in dit gebied.

.
..
Kunstwerk Abma’s pleats

Met zichtlijnen is de karakteristieke vorm van deze boerderij op ware grootte weergegeven.
.
.
Afmeting
Kunstwerk:
± 36m lang, ± 14m breed en ± 12m hoog.
Zichtlijnen: ± 1m breed, dak boven het woongedeelte ± 2m, schoorstenen ± 3m hoog.
.
Materiaal
Cortenstaal
.
Ontwerp
Wietske Lycklama à Nijeholt

.
.
Toepassingen Abma’s pleats; ontmoetingsplek dichtbij de natuur

 • Bijenlint van wilde bloemen langs het gehele beton pad vanuit Folsgare richting Abma’s pleats.
  .
 • Insectenhotel op achterliggende onderkant ‘dakhelling’.
  .
 • Boerenzwaluw nestelplaatsen aan de achterkant van deze ‘dakhellingen’.
  .
 • Nestkastjes aan de binnenkant van de dakspanten.
  .
 • Vleermuisnestkasten onder de nok OF? uilennest in uilenbord?
  .
  .

Doe-activiteiten voor bezoekers zoals;

 • Tekstpanelen en QR code binnenkant staanders (± 1m breed) met diverse verhalen.
  .
 • Bezoekerswand met graveren naam/datum als aandenken.
  .
 • Bloemen pluktuin, kruidentuin, dorpstuin, fruitgaard (ús hôf).
  .
 • Picknicktafel/ zitbankjes.

.
Strûpenkeal

De boerderij Strûpenkeal op de terp zoals deze er voor de brand in 1973 uitzag, gezien vanaf Ald Rien.

Situatie voorjaar 2019, gezien vanaf de Ald Rien, met impressie tekening ontwerp en eerbetoon aan de verdwenen boerderij Strûpenkeal.

Impressie karton maquette ontwerp en eerbetoon aan de verdwenen boerderij Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare. Gelegen tussen Folsgare en industriegebied De Hemmen 3 in Sneek, Zuidwest Friesland.

.

Uitdaging en inspiratiebron Strûpenkeal

De boerderij Strûpenkeal stond op een historisch hoge terp met weidse uitzichten rondom. Als eerbetoon aan de oude ‘pleats’ en markeringspunt in het landschap deze voormalige boerderij opnieuw bestaansrecht geven op de terp. Zodat haar geschiedenis, oorspronkelijke functie en verhalen weer voelbaar zijn en betekenis krijgen.
.
.
De eerste 10 jaren van mijn jeugd heb ik op deze terp en boerderij doorgebracht, toen nog volledig omgeven door landerijen en natuur. Alleen met de natuur, open en vrij. Gaandeweg het ontwerpproces wilde ik vertellen en laten zien hoe mooi en bijzonder het was om in deze prachtwereld op te groeien, wonen en werken. Om een glimp van deze bijzondere ervaring door te geven.
.
.
Daardoor ben ik gaan denken vanuit het ‘byntwerk’, het hart en opbouw van de boerderij. Maar nu geen ‘bynten’ die het dak dragen maar ‘bynten’ die de contouren en dakhelling van het oorspronkelijke dak van de boerderij weergeven, op ware grootte.

.
.
Kunstwerk Strûpenkeal

Een groots welkom gebaar; verbeelding van een verhaal dat mijn oom S. van der Velde vertelde over zijn moeder, mijn oma. Een bijzondere vrouw waar familie en vrienden, door weer en wind, graag op bezoek kwamen. Maar ook ‘Wachters’ die de schat en geschiedenis van deze terp bewaken. Als ode aan mijn moeders familie en alle andere vroegere bewoners die hier hun bestaan hebben opgebouwd.
.
.
Rondom deze twee ‘Wachters’ zijn de deurposten teruggezet met een schommel erin; om even weg te dromen of in de wolken te zijn. Bij elke ‘deur’ is een info-bordje met QR-code.
.
.
Afmeting
‘Wachters’: ± 4m breed bij ± 14m hoog.
Schommels: ± 1,5m tot ± 3m breed en ± 2,5m tot ± 4m hoog, variërend in hoogte en grootte.
.
Materiaal
Corten staal i.c.m. een klein gedeelte van verkoold hout (refererend aan de brand in 1973).
.
Ontwerp
Wietske Lycklama à Nijeholt

.
.
Toepassingen en resultaat kunstwerk Strûpenkeal

 • De ‘Wachters’ maken geluid als de wind waait.
  .
 • Informatievoorziening voormalige wc/húske.
  .
 • De opgaande beplanting die de voormalige (terp)locatie benadrukken in stand houden en aanvullen.
  .
 • Doordat het weidse landschap aan één kant van Strûpenkeal verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor bedrijfsgebouwen is de terp haar zichtlocatie kwijtgeraakt. Door dit kunstwerk krijgt Strûpenkeal haar gezicht en statuur weer terug in dit landschap.
  .

.
Nawoord

De kunstwerken en betekenisvolle invulling maken dat deze drie boerderijen aantrekkelijk zijn om te onderhouden en voor zover mogelijk in ere te herstellen qua bomen en oude beplanting.
.
.
Mensen zoeken naar sporen van vroeger. Het is daarom van belang om de verhalen, die nu nog verteld worden, uit te lichten en de nog enigszins zichtbare sporen van voorbije tijden zichtbaar te maken in het landschap. Dan blijft dit gebied met haar cultuur historische waarden behouden voor onze en volgende generatie.
.
.

Wietske Lycklama à Nijeholt
25–11-2020

.
..
In de media

.
Folsgare houdt industrie op afstand, LC 09-04-2021
.
.
Brochure Landschapspark Folsgeare aan wethouder Faber overhandigd, Groot Sneek 07-04-2021 
.

 

 

.
Status Landschapspark Folsgeare

In samenspraak met Dorpsbelangen Folsgeare wordt er gestreefd naar een positief ‘wordt vervolgd’ in Landschapspark Folsgeare.

.
.
2021

Woensdag 7 april om 15.00 is de Brochure Landschapspark Folsgeare. Duurzame versterking van het landschap tussen dorp en stad via een online bijeenkomst overhandigd aan wethouder Faber.

.
.
2020

Opstellen Brochure Landschapspark Folsgeare
Voor de deadline, eind oktober 2020, heb ik mijn bijdrage ingeleverd bij Dorpsbelangen. Vanaf toen is er wederom keihard gewerkt door alle betrokkenen voor een zo volledig mogelijke brochure compleet met impressie tekeningen en foto’s van alle voorgestelde plannen uit het dorp.
.
.
Tweede ontwerpfase
Bij het weerzien van de ontwerpen bleef het ontwerp voor Strûpenkeal overeind maar dat van de Abma pleats niet. Moet de noodzaak voelen van een logisch ontwerp dat eenvoudig maar alleszeggende verbeelding is van de voormalige Abma pleats. Na gesprekken met ex-bewoners en betrokkenen kwamen essentiële herinneringen naar boven voor een rond en kloppend verhaal waar alles inzit zoals;

 • Passend in het landschap.
  .
 • Vroeger werd hier op een wijze manier geboerd. Nu een plek waar nieuwe vormen van biodiversiteit samen komen.
  .
 • Met aan de achterkant, gelegen aan de A7, de verbeelding van de letter A als eerbetoon aan de familie Abma.

.
.
Zienswijze en inspraakreactie
Achter de schermen blijft Dorpsbelang zich inzetten voor Landschapspark Folsgeare en wordt er hard gewerkt om een inventarisatie te maken van alle voorgestelde plannen. Halverwege september 2020 zit ik weer rond de tafel. De bedoeling is om een brochure met presentatie van alle plannen in te dienen als zienswijze en inspraakreactie op ontwerp bestemmingsplan de Hemmen III en bijbehorend beeldkwaliteitsplan.
.
.
STILSTAND
En opeens liggen alle plannen stil en is er geen voortgang te melden vanwege de stikstofcrisis in 2019. Even later gevolgd door de corona uitbraak begin 2020 met alle gevolgen van dien.

.
.
2019

Publicatie Eerste ontwerp Abma Pleats en Strûpenkeal voor de bufferzone, Landschapspark Folsgeare, in samenwerking met Dorpsbelangen Folsgare.
.
.
Presentatie ontwerp inwoners Folsgare
Vrijdag 27 september 2019 mocht ik het ontwerp presenteren aan de inwoners van Folsgare op voordracht van Dorpsbelangen.
.
..
Eerste ontwerpfase
Na een inspirerende rondleiding op 26 maart 2019 van betrokken personen bij de ontwikkeling van dit gebied, thuis aan de slag in het atelier. Op 23 mei presenteerde ik voor het eerst mijn ontwerp aan Dorpsbelangen Folsgeare, die dit verrassend vonden.
.
.
Vervolgens werd ik uitgenodigd om dit ontwerp ook te presenteren op de gezamenlijke vergadering van Dorpsbelangen en ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân op 17 juni 2019. Opnieuw positieve reacties.

 

.
.