Kunstbeeld Abma pleats en Strûpenkeal – ontwerp cortenstaal
als eerbetoon in Landschapspark Folsgeare, Súdwest Fryslân

 

Locatie Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare tussen Folsgare en industriegebied De Hemmen Drie in Sneek, Zuidwest Friesland.

Locatie Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare tussen Folsgare en industriegebied De Hemmen Drie in Sneek, Zuidwest Friesland.

.

.
Kunstbeelden van cortenstaal als eerbetoon voor twee verdwenen boerderijen – Abma pleats en Strûpenkeal – in Landschapspark Folsgeare (ontstaan vanuit ‘opwaardering bufferzone’ tussen Folsgare en industriegebied De Hemmen 3) in Sneek, Zuidwest Friesland.
.
.
Landschapspark Folsgeare is een open agrarisch gebied waar de bestaande cultuurhistorische waarden, natuur en kunst in harmonie met elkaar verankerd zijn. Een aantrekkelijk recreatief gebied voor de inwoners van Folsgeare, Sneek en omstreken om te ervaren, ontdekken en te beleven..
.
Via wandelpaden en vaarroutes zijn de Abma’s pleats (voormalige boerderij waar nu een interactief kunstwerk staat), Strûpenkeal (een stilteplek op een hoge terp) en Carpe Diem (de Blikken pleats, nog in oorspronkelijke stijl) toegankelijk voor een breed publiek (toekomstvisie Wietske Lycklama à Nijeholt).

.
.

Abma Pleats in Landschapspark Folsgeare

Foto van de voormalige boerderij Abma pleats in 2008.

Foto van de voormalige boerderij Abma pleats in 2008.

 

Abma pleats kunstbeeld cortenstaal foto impressie met bijenlint langs het pad.

Ontwerp cortenstaal beeld Abma pleats

Abma pleats ontwerp kunstbeeld cortenstaal

Uitdaging en inspiratiebron Abma pleats

Het lijkt mij fantastisch als bezoekers een glimp kunnen zien en ervaren van de voormalige Abma pleats en haar ‘verdwenen’ geschiedenis, oorspronkelijke functie en verhalen op precies dezelfde locatie. Om de Abma pleats op een respectvolle manier opnieuw zichtbaar te maken en te verbeelden als eerbetoon aan de familie Abma.
.
.
Geïnspireerd door verhalen van bewoners en de geschiedenis van die periode ontstond het idee om een toevluchtsoord voor de flora en fauna van dit gebied te creëren. Maar ook een ontmoetingsplek waar inwoners van Folsgeare en bezoekers naast kijken en beleven de mogelijkheid hebben om (met elkaar) iets te doen.
.
.
De vorm – zichtlijnen – van het ontwerp is ontwikkeld vanuit de inspirerende en oorspronkelijke contouren van de Abma pleats. En verwijst tevens naar de diverse zichtlijnen op de omringende karakteristieke landschappelijke structuren zoals de waterpartijen en landerijen in dit gebied.

.
..
Kunstbeeld Abma’s pleats cortenstaal in de openbare ruimte

Met zichtlijnen is de karakteristieke vorm van deze boerderij op ware grootte weergegeven.
.
Afmeting
Kunstwerk:
± 36m lang, ± 14m breed en ± 12m hoog.
Zichtlijnen: ± 1m breed, dak boven het woongedeelte ± 2m, schoorstenen ± 3m hoog.
.
Materiaal
Cortenstaal
.
Ontwerp
Wietske Lycklama à Nijeholt

.
.

Toepassingen kunstwerk Abma’s pleats;
ontmoetingsplek dichtbij de natuur

 • Bijenlint van wilde bloemen langs het gehele beton pad vanuit Folsgare richting Abma’s pleats.
  .
 • Insectenhotel op achterliggende onderkant ‘dakhelling’.
  .
 • Boerenzwaluw nestelplaatsen aan de achterkant van deze ‘dakhellingen’.
  .
 • Nestkastjes aan de binnenkant van de dakspanten.
  .
 • Vleermuisnestkasten onder de nok OF? uilennest in uilenbord?

Doe-activiteiten voor bezoekers zoals;

 • Tekstpanelen en QR code binnenkant staanders (± 1m breed) met diverse verhalen.
  .
 • Bezoekerswand met graveren naam/datum als aandenken.
  .
 • Bloemen pluktuin, kruidentuin, dorpstuin, fruitgaard (ús hôf).
  .
 • Picknicktafel/ zitbankjes.

.
..
Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare

De boerderij Strûpenkeal op de terp zoals deze er voor de brand in 1973 uitzag, gezien vanaf Ald Rien.

De boerderij Strûpenkeal op de terp zoals deze er voor de brand in 1973 uitzag, gezien vanaf Ald Rien.

Strûpenkeal kunstbeeld foto impressie cortenstaal, Landschapspark Folsgeare, De Hemmen 3 Sneek, Sudwest Fryslân

Strûpenkeal kunstbeeld foto impressie cortenstaal gezien vanaf de Hemdyk.

Strûpenkeal ontwerp kunstbeeld cortenstaal in Landschapspark Folsgare

Strûpenkeal ontwerp kunstbeeld cortenstaal

Uitdaging en inspiratiebron Strûpenkeal

De boerderij Strûpenkeal stond op een historisch hoge terp met weidse uitzichten rondom. Als eerbetoon aan de oude ‘pleats’ en markeringspunt in het landschap wil ik deze voormalige boerderij opnieuw bestaansrecht geven op de terp. Waar haar geschiedenis, oorspronkelijke functie en verhalen weer voelbaar zijn en betekenis krijgen.
.
.
Ontwerp 2022 (herziene versie)
De eerste 10 jaren van mijn jeugd heb ik op deze terp en boerderij doorgebracht, toen nog volledig omgeven door landerijen en natuur. Mooi en bijzonder om in deze prachtwereld te wonen en te werken Alleen met de natuur, open en vrij.
Hoe mooi zou het zijn om anderen een glimp van deze bijzondere ervaring te kunnen laten ervaren en beleven? Vandaar om met enkele lijnen de contouren en dakhelling van de oorspronkelijke boerderij weer te geven, op ware grootte.
.
.
Mede door een opmerking van een beleidsadviseur dat het bijzonder was dat de ingang van de schuur aan de voorkant van deze stelpboerderij zat en de verworven inzichten van het ontwerp van de Abma Pleats bleek de eenvoudige vorm van de stelpboerderij toch onverwacht een verborgen schoonheid in zich te hebben die tot de verbeelding spreekt.
.
.
Wat deze vorm extra aantrekkelijk maakt is dat goed zichtbaar is waar precies het woongedeelte was ( zie verhoogde deel dakrand), er een grote bliksemafleider op het dak stond ( en helaas geveld door hooibroei) en een uilenbord aan de achterkant. Allemaal elementen die aan het verdwijnen zijn in het landschap en op deze manier op een bijzondere manier bewaard worden.
.
.
Hierdoor ontstaat er eenheid in de beide ontwerpen waardoor Carpe Diem er mooi tussenin ligt en het landschapspark ten goede komt. Toch met enige spijt neem ik nu afscheid van de ‘wachters’ maar ik denk dat het voor buitenstaanders nu een veel duidelijker en heldere beeld geeft van de oorspronkelijke boerderij. Het is nu meer een algemeen verhaal.

.
..
Kunstbeeld Strûpenkeal cortenstaal in de openbare ruimte

Een groots gebaar maar ook contouren die de schat en geschiedenis van deze terp bewaken. Als ode aan mijn moeders familie en alle andere vroegere bewoners die hier hun bestaan hebben opgebouwd.
Doordat het weidse landschap aan één kant van Strûpenkeal verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor bedrijfsgebouwen is de terp haar zichtlocatie kwijtgeraakt. Door dit kunstwerk krijgt Strûpenkeal haar gezicht en statuur weer terug in dit landschap.
.
.
Interactief kunstwerk
Rondom de contouren van de boerderij is op de plaats van de verschillende deuren een schommel geplaatst; om even weg te dromen, kriebels in je buik of in de wolken te zijn. Bij elke ‘deur’ is een info-bordje met QR-code van de ruimte, aangevuld met verhalen van ex-bewoners.
.
.
Afmeting
Boerderij
: ± 18m x 28m x 14m hoog.
Schommels: ±1,5m- 3m x 2,5m x 4m hoog, variërend in hoogte en grootte.

Materiaal
Corten staal
Fundering: Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de beschermde archeologische waarde van de terp en gebruik gemaakt van de oorspronkelijke en nog aanwezige fundering (± 28 m x 18m) van de muren van de voormalige boerderij.

Ontwerp
Wietske Lycklama à Nijeholt

.
.

Toepassingen en resultaat kunstwerk Strûpenkeal

 • Informatievoorziening voormalige wc/húske.
  .
 • De opgaande beplanting die de voormalige (terp)locatie benadrukken in stand houden en aanvullen.
  .
 • Doordat het weidse landschap aan één kant van Strûpenkeal verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor bedrijfsgebouwen is de terp haar zichtlocatie kwijtgeraakt. Door dit kunstwerk krijgt Strûpenkeal haar gezicht en statuur weer terug in dit landschap.
  .

Nawoord

De kunstwerken en betekenisvolle invulling maken dat deze drie boerderijen aantrekkelijk zijn om te onderhouden en voor zover mogelijk in ere te herstellen qua bomen en oude beplanting.
.
.
Mensen zoeken naar sporen van vroeger. Het is daarom van belang om de verhalen, die nu nog verteld worden, uit te lichten en de nog enigszins zichtbare sporen van voorbije tijden zichtbaar te maken in het landschap. Dan blijft dit gebied met haar cultuur historische waarden behouden voor onze en volgende generatie.
.
.

Wietske Lycklama à Nijeholt
25–11-2020.

.

..
In de media

Folsgare houdt industrie op afstand, LC 09-04-2021
.
.
Brochure Landschapspark Folsgeare aan wethouder Faber overhandigd, Groot Sneek 07-04-2021 

.
.
.

Huidige status Landschapspark Folsgeare

In samenspraak met Dorpsbelangen Folsgeare wordt er gestreefd naar een positief ‘wordt vervolgd’ in Landschapspark Folsgeare.

2021

Woensdag 7 april om 15.00 is de Brochure Landschapspark Folsgeare. Duurzame versterking van het landschap tussen dorp en stad via een online bijeenkomst overhandigd aan wethouder Faber.

2020

STILSTAND
En opeens liggen alle plannen stil en is er geen voortgang te melden vanwege de stikstofcrisis in 2019. Even later gevolgd door de corona uitbraak begin 2020 met alle gevolgen van dien.
.
.
Zienswijze en inspraakreactie in de vorm van een brochure
Achter de schermen blijft Dorpsbelang zich inzetten voor Landschapspark Folsgeare en wordt er hard gewerkt om een inventarisatie te maken van alle voorgestelde plannen. Halverwege september 2020 zit ik weer rond de tafel. De bedoeling is om een brochure met presentatie van alle plannen in te dienen als zienswijze en inspraakreactie op ontwerp bestemmingsplan de Hemmen III en bijbehorend beeldkwaliteitsplan.
.
.
Tweede ontwerpfase
Bij het weerzien van de ontwerpen bleef het ontwerp voor Strûpenkeal overeind maar dat van de Abma pleats niet. Miste de noodzaak van een logisch ontwerp dat eenvoudig maar een alleszeggende verbeelding is van de voormalige Abma pleats. Na gesprekken met ex-bewoners en betrokkenen kwamen essentiële herinneringen naar boven voor een rond en kloppend verhaal waar alles inzit zoals;

 • Passend in het landschap.
  .
 • Vroeger werd hier op een wijze manier geboerd. Nu een plek waar nieuwe vormen van biodiversiteit samen komen.
  .
 • Met aan de achterkant, gelegen aan de A7, de verbeelding van de letter A als eerbetoon aan de familie Abma.

.
.

Opstellen Brochure Landschapspark Folsgeare
Voor eind oktober 2020 heb ik mijn bijdrage aangeleverd bij Dorpsbelangen. Vanaf toen is er wederom hard gewerkt door alle betrokkenen voor een zo volledig mogelijke brochure compleet met impressie tekeningen en foto’s van alle voorgestelde plannen uit het dorp.

 

2019

Eerste ontwerpfase
Na een inspirerende rondleiding op 26 maart 2019 van betrokken personen bij de ontwikkeling van dit gebied, thuis aan de slag in het atelier. Op 23 mei presenteerde ik voor het eerst mijn ontwerp aan Dorpsbelangen Folsgeare, die dit verrassend vonden.
.
.
Vervolgens werd ik uitgenodigd om dit ontwerp ook te presenteren op de gezamenlijke vergadering van Dorpsbelangen en ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân op 17 juni 2019. Opnieuw positieve reacties.
.
.
Presentatie ontwerp inwoners Folsgare
Vrijdag 27 september 2019 mocht ik het ontwerp presenteren aan de inwoners van Folsgare op voordracht van Dorpsbelangen.
.
.
Publicatie Eerste ontwerp Abma Pleats en Strûpenkeal voor de bufferzone, Landschapspark Folsgeare, in samenwerking met Dorpsbelangen Folsgare.
.
..

 

.
.
.