Abma pleats en Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare

Strûpenkeal-Folsgare kunstbeeld foto impressie cortenstaal, Landschapspark Folsgeare, De Hemmen 3 Sneek, Sudwest Fryslân, kunstenaar Wietske Lycklama à Nijeholt
Locatie Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare
naast De Hemmen 3 Sneek, Sudwest Fryslân
.
>.
Op de locaties Abma pleats en Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare staan grote kunstbeelden van cortenstaal als eerbetoon voor deze twee verdwenen boerderijen..
.
Landschapspark Folsgeare is een open agrarisch gebied waar zowel de bestaande cultuurhistorische waarden als natuur en kunst in harmonie met elkaar verankerd zijn. En is daardoor een aantrekkelijk recreatief gebied voor de inwoners van Folsgeare, Sneek en omstreken om te ervaren, ontdekken en te beleven..
.
Via wandelpaden en vaarroutes zijn vervolgens de Abma’s pleats (voormalige boerderij waar nu een interactief kunstwerk staat), Strûpenkeal (een stilteplek op een hoge terp) en Carpe Diem (de Blikken pleats, nog in oorspronkelijke stijl) toegankelijk voor een breed publiek (toekomstvisie Wietske Lycklama à Nijeholt).

.
.

Abma Pleats kunstbeeld cortenstaal

Foto van de voormalige boerderij Abma pleats in 2008.

Foto van de voormalige boerderij Abma pleats in 2008.

Abma pleats kunstbeeld cortenstaal foto impressie met bijenlint langs het pad.

Ontwerp cortenstaal beeld Abma pleats

Abma pleats ontwerp kunstbeeld cortenstaal.

Geïnspireerd door verhalen van de voormalige bewoners met daarnaast de geschiedenis van die periode ontstond het idee om een toevluchtsoord voor de flora en fauna van dit gebied te creëren. Maar ook een ontmoetingsplek waar inwoners van Folsgeare en bezoekers naast kijken en beleven de mogelijkheid hebben om (met elkaar) iets te doen.
.
.
De Abma pleats wordt zo op een respectvolle manier opnieuw zichtbaar gemaakt en verbeeld als eerbetoon aan de familie Abma. Opdat bezoekers ter plekke een glimp kunnen zien en ervaren van de voormalige Abma pleats en haar ‘verdwenen’ geschiedenis, oorspronkelijke functie en verhalen.
.
.
Daarom wordt door middel van zichtlijnen, net zoals de oorspronkelijke contouren van de Abma pleats deze karakteristieke vorm op ware grootte weergegeven. En verwijst daarmee tevens naar diverse zichtlijnen in de omringende landschappelijke structuren zoals de waterpartijen en landerijen in dit gebied.
..
Kunstwerk: ± 36m lang, ± 14m breed en ± 12m hoog.
Zichtlijnen: ± 1m breed, dak boven het woongedeelte ± 2m, schoorstenen ± 3m hoog.
Materiaal: Cortenstaal
Ontwerp: Wietske Lycklama à Nijeholt.
.

Ontmoetingsplek dichtbij de natuur;

 • Bijenlint van wilde bloemen naast beton pad..
 • Insectenhotel op achterliggende onderkant ‘dakhelling’..
 • Boerenzwaluw nestelplaatsen aan de achterkant van deze ‘dakhellingen’..
 • Nestkastjes aan de binnenkant van de dakspanten.

Doe-activiteiten voor bezoekers;

 • Tekst panelen en QR code met diverse verhalen..
 • Bezoekerswand met graveren naam/datum als aandenken..
 • Bloemen pluktuin, kruidentuin, dorpstuin, fruitgaard (ús hôf)..
 • Picknicktafel/ zitbankjes.

.
Strûpenkeal kunstbeeld cortenstaal

De boerderij Strûpenkeal op de terp zoals deze er voor de brand in 1973 uitzag, gezien vanaf Ald Rien.

De boerderij Strûpenkeal op de terp zoals deze er voor de brand in 1973 uitzag, gezien vanaf Ald Rien.

Strûpenkeal-Folsgare kunstbeeld foto impressie cortenstaal, Landschapspark Folsgeare, De Hemmen 3 Sneek, Sudwest Fryslân, kunstenaar Wietske Lycklama à Nijeholt

Foto impressie Strûpenkeal vanaf de Hemdijk, Sneek.

Strûpenkeal-Sneek ontwerp kunstbeeld cortenstaal in Landschapspark Folsgare, kunstenaar Wietske Lycklama à Nijeholt

Strûpenkeal ontwerp cortenstaal voor aanzicht boerderij.

Deze boerderij, Strûpenkeal ( Strûp’emkeal), stond op een historisch hoge terp met grote archeologische waarde, landelijk en fraai gelegen met weidse uitzichten rondom. Mijn uitdaging was om de voormalige boerderij opnieuw bestaansrecht te geven als een eigentijds eerbetoon aan de oude ‘pleats’ en markeringspunt in het landschap. Waardoor haar geschiedenis, oorspronkelijke functie en verhalen opnieuw voelbaar zijn op deze altijd toegankelijke betekenisvolle ‘stilteplek’.
..
De eerste 10 jaren van mijn jeugd heb ik doorgebracht op deze terp en boerderij, toen nog volledig omgeven door landerijen en natuur. Als gevolg van deze weidsheid was het een voorecht om in deze prachtwereld te wonen en te werken. Daarom vind ik het belangrijk om anderen een glimp van deze bijzondere ervaring te kunnen laten ervaren en beleven.

.
Ontwerp Strûpenkeal 2023 (derde herziene versie)

Gaandeweg het ontwerpproces werd dit juist een plek om te vertellen hoe het was om hier te wonen en te werken. Daardoor ben ik gaan denken vanuit het ‘byntwerk’, het innerlijke en opbouw van de boerderij en haar zichtlijnen van de contouren.

Als een kathedraal met een groots welkom gebaar van een verhaal dat mijn oom vertelde over mijn oma. Over familie en vrienden die door weer en wind, zelfs als het vroor dat het kraakte, graag op bezoek kwamen. Maar nu als een welkom gebaar voor iedereen.
.
Zo worden ook de contouren en dakhelling van de oorspronkelijke boerderij Strûpenkeal weer gegeven met enkele lijnen, op ware grootte. Daardoor is goed zichtbaar waar precies het woongedeelte was ( zie verhoogde deel dakrand).

Een groots eerbetoon maar ook contouren die de schat en geschiedenis van deze terp bewaken. Als ode aan mijn moeders familie en alle andere vroegere bewoners die hier hun bestaan hebben opgebouwd.
.
Doordat het weidse landschap aan één kant van Strûpenkeal verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor bedrijfsgebouwen is de terp haar zichtlocatie kwijtgeraakt. Maar met dit kunstwerk krijgt Strûpenkeal haar gezicht en statuur weer terug in dit landschap.
.
Kunstwerk: ± 18m x 28m x 14m hoog.
Materiaal: Corten staal
Ontwerp: Wietske Lycklama à Nijeholt

.
.

Nawoord Wietske Lycklama à Nijeholt

De kunstwerken zorgen ervoor dat deze twee voormalige boerderijen aantrekkelijk zijn om te onderhouden zowel als het herstellen en in ere houden van de oude beplanting en bomen..
.
Mensen zoeken naar sporen van vroeger. Het is daarom van belang om de verhalen van de voormalige bewoners, die nu nog verteld worden, uit te lichten en de nog enigszins zichtbare sporen van voorbije tijden zichtbaar te maken in het landschap. Dan blijft dit gebied met haar cultuur historische waarden behouden voor onze en volgende generatie (25–11-2020).
..

..
In de media

Folsgare houdt industrie op afstand, LC 09-04-2021
..
Brochure Landschapspark Folsgeare aan wethouder Faber overhandigd, Groot Sneek 07-04-2021 

 

..
Huidige status Landschapspark Folsgeare

In samenspraak met Dorpsbelangen Folsgeare wordt er gestreefd naar een positief ‘wordt vervolgd’ in Landschapspark Folsgeare.

2023

Derde herziene versie Strûpenkeal
Maar toch zaten er nog enkele details in die niet klopten. Na eindeloos kijken en onderzoeken heb ik nu voor mijn gevoel het eerste ontwerp van de ‘wachters’, de zin ‘Boerderijen als kathedralen in het landschap’ en de contouren van de voormalige stelpboerderij in één beeld verbeeld.

 

 

2022

Kulturele Kuier Gerben Rypma Stichting
Zaterdag 22 oktober was er een culturele wandeltocht ‘Rondom Folsgare’, georganiseerd door de Gerben Rypma Stichting. Met o.a. ook een wandeling naar de voormalige Abmapleats, Carpe Diem en Strûpenkeal waar ik iets vertelde zie foto Unyk lânskip by Folsgeare.
.
Welstandscommissie Hûs en Hiem
Maandag 19 december had ik een vooroverleg met de Welstandscommissie Hûs en Hiem over de twee kunstwerken in het Landschapspark Folsgeare. Daarna volgde een positief welstandsadvies met de volgende tekst:

‘In het kader van dit vooroverleg is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van oordeel dat de ingediende stukken, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, uitzicht bieden op een positieve welstandsadvisering.
– Wel doen wij nog de aanbeveling om de ‘stelp’ eenzelfde gestileerd en bijna
iconografisch karakter te geven als de getoonde ‘kop-hals-romp’ boerderij.
Eén en ander zoals toegelicht aan de aanvragers.
Wij verwachten voor het welstandsadvies een definitieve aanvraag waarbij de materialen en kleuren van het kunstobject worden getoond’.
.
Derde ontwerpfase
En volgde er voor mij de derde ontwerpfase met nu met name het ontwerp voor Stûpenkeal. Als weergave was het dan misschien heel echt maar als beeld schoot het tekort. Jammer en het was niet gemakkelijk om er een strak en kloppend kunstwerk van te maken. Pas na de inbreng van derden en het weghalen van mijn mooiste lijn kwam ik weer dichterbij een verbeelding van mijn verhaal en jeugd op deze boerderij.

2021

Brochure Landschapspark Folsgeare
Woensdag 7 april om 15.00 is de Brochure Landschapspark Folsgeare. Duurzame versterking van het landschap tussen dorp en stad via een online bijeenkomst overhandigd aan wethouder Faber.

2020

STILSTAND
En opeens liggen alle plannen stil en is er geen voortgang te melden vanwege de stikstofcrisis in 2019. Even later gevolgd door de corona uitbraak begin 2020 met alle gevolgen van dien..
.
Zienswijze en inspraakreactie in de vorm van een brochure
Echter achter de schermen blijft Dorpsbelang zich inzetten voor Landschapspark Folsgeare en wordt er hard gewerkt om een inventarisatie te maken van alle voorgestelde plannen. Daarna in september 2020 zit ik weer rond de tafel. De bedoeling is om een brochure met presentatie van alle plannen in te dienen als zienswijze en inspraakreactie op ontwerp bestemmingsplan de Hemmen III en bijbehorend beeldkwaliteitsplan..
.
Tweede ontwerpfase
Bij het weerzien van de ontwerpen bleef het ontwerp voor Strûpenkeal overeind maar dat van de Abma pleats niet. Miste de noodzaak van een logisch ontwerp dat eenvoudig maar een alleszeggende verbeelding is van de voormalige Abma pleats. Na gesprekken met ex-bewoners en betrokkenen kwamen essentiële herinneringen naar boven voor een rond en kloppend verhaal waar alles inzit zoals;

 • Passend in het landschap..
 • Vroeger werd hier op een wijze manier geboerd. Nu een plek waar nieuwe vormen van biodiversiteit samen komen..
 • Met aan de achterkant, gelegen aan de A7, de verbeelding van de letter A als eerbetoon aan de familie Abma..

Opstellen Brochure Landschapspark Folsgeare
Voor eind oktober 2020 heb ik mijn bijdrage aangeleverd bij Dorpsbelangen. Vanaf toen is er wederom hard gewerkt door alle betrokkenen voor een zo volledig mogelijke brochure compleet met impressie tekeningen en foto’s van alle voorgestelde plannen uit het dorp.

 

2019

Eerste ontwerpfase
Na een inspirerende rondleiding op 26 maart 2019 van betrokken personen bij de ontwikkeling van dit gebied, ging ik vervolgens thuis aan de slag in mijn atelier. Op 23 mei presenteerde ik voor het eerst mijn ontwerp aan Dorpsbelangen Folsgeare, die dit verrassend vonden..
.
Vervolgens werd ik uitgenodigd om dit ontwerp ook te presenteren op de gezamenlijke vergadering van Dorpsbelangen en ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân op 17 juni 2019. Opnieuw positieve reacties..
.
Presentatie ontwerp inwoners Folsgare
Vrijdag 27 september 2019 mocht ik het ontwerp presenteren aan de inwoners van Folsgare op voordracht van Dorpsbelangen..
.
Publicatie Eerste ontwerp Abma Pleats en Strûpenkeal voor de bufferzone, Landschapspark Folsgeare, in samenwerking met Dorpsbelangen Folsgare...

 

.