Abma’s Pleats en Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare

Locatie Abma's Pleats en Strûpenkeal in Landschapspark Folsgearenaast De Hemmen 3 Sneek, Sudwest Fryslân. FOTO: M. Korteweg

Locatie Abma’s Pleats en Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare naast De Hemmen 3 Sneek, Sudwest Fryslân. FOTO: M. Korteweg

>.

Ontdek de toekomst van Landschapspark Folsgeare, waar elke stap een nieuwe ontdekking onthult. Hier komen kunst, natuur en geschiedenis samen in perfecte harmonie.
.
Tussen bedrijventerrein De Hemmen 3 en het dorp Folsgare prijken imposante kunstwerken van cortenstaal als eerbetoon aan de verdwenen boerderijen: Abma’s Pleats en Strûpenkeal. Langs zorgvuldig aangelegde wandelpaden kunnen bewoners van Folsgeare, Sneek en verder genieten van een ontdekkingstocht langs tijdloze verhalen en verborgen schatten.
.
Abma’s Pleats dient als bruisend ontmoetingspunt, terwijl Strûpenkeal een serene oase van rust en bezinning biedt op een hoge terp. En staat Carpe Diem, de Blikken Pleats, in al zijn oorspronkelijke pracht.
.
Dit visionaire park, geïnspireerd door de visie van Wietske Lycklama à Nijeholt en ontwikkeld in nauwe samenwerking met Dorpsbelang Folsgeare en andere betrokkenen, staat garant voor een levendige gemeenschap, doordrenkt van artistieke grootsheid en natuurlijke pracht.

.
.

Abma’s Pleats kunstbeeld cortenstaal

Foto van de voormalige boerderij Abma pleats in 2008.

Foto van de voormalige boerderij Abma’s Pleats in 2008. FOTO: Atse Bruin

Abma’s Pleats kunstbeeld cortenstaal foto impressie met bijenlint langs het pad.

Maquette ontwerp cortenstaal beeld Abma pleats

Maquette ontwerp cortenstaal beeld Abma’s Pleats

Geïnspireerd door de verhalen van voormalige bewoners en de geschiedenis van dit gebied, is het idee ontstaan om een toevluchtsoord te creëren voor de flora en fauna. Daarnaast zal het dienen als een  ontmoetingsplek waar zowel inwoners van Folsgare en bezoekers uit Sneek en omstreken niet alleen kunnen kijken en ervaren, maar ook actief kunnen deelnemen aan activiteiten.
.
.
Dit ontwerp van Abma’s Pleats is een eerbetoon aan de familie Abma, waarbij het agrarische bestaan op een respectvolle manier opnieuw zichtbaar wordt gemaakt en verbeeld. Hierdoor kunnen bezoekers ter plekke een glimp opvangen van de voormalige Abma’s Pleats, inclusief de ‘verdwenen’ geschiedenis, oorspronkelijke functie en verhalen.
.
.
De vorm en zichtlijnen van het ontwerp zijn ontwikkeld vanuit de inspirerende en oorspronkelijke contouren van de voormalige Abma’s Pleats. Deze karakteristieke vorm wordt op ware grootte weergegeven op dezelfde locatie als waar de oorspronkelijke boerderij stond. Passend bij de nog bestaande beplanting op de locatie.
.
.
Dit zorgt ervoor dat de verdwenen boerderij weer een duidelijke herkenbare markering krijgt, waardoor deze opnieuw zijn plaats inneemt in het landschap. Tevens zijn deze zichtlijnen een verwijzing naar de oorspronkelijke zichtlijnen in het omringende historische agrarische landschap van sloten, opvaarten en landerijen.

 

Tekening ontwerp Abma's Pleats i.s.m. Mannen van Staal uit Leeuwarden.

Tekening ontwerp Abma’s Pleats van de zijkant i.s.m. Mannen van Staal.

Tekening ontwerp Abma's Pleats i.s.m. Mannen van Staal uit Leeuwarden.

Tekening ontwerp Abma’s Pleats i.s.m. Mannen van Staal.

Tekening ontwerp Abma's Pleats vanaf de A7 i.s.m. Mannen van Staal uit Leeuwarden. Met duidelijk herkenbaar de A als verwijzing naar de naam Abma.....

Tekening ontwerp Abma’s Pleats vanaf de A7 i.s.m. Mannen van Staal. Met duidelijk herkenbaar de A als verwijzing naar de naam Abma….

Afmetingen en materialen

Het bouwwerk meet ruim 32m x 15m x 12m hoog. De zichtlijnen zijn 1m breed waarbij het dak boven het woongedeelte 2m hoog is en de schoorstenen 3m hoog. Om het bouwwerk in de toekomst toegankelijk te maken voor diverse culturele en andere evenementen wordt de ondergrond van de originele boerderij bestraat met grastegels.
.
.
Bouwwerk: 32m lang x 15m breed x 12m hoog.
Zichtlijnen: 1m breed, dak boven het woongedeelte 2m, schoorstenen 3m hoog.
Materiaal: Cortenstaal zichtlijnen met ondergrond van grastegels
Ontwerp: Wietske Lycklama à Nijeholt.
Uitvoerder: Mannen van Staal 
.

.
Strûpenkeal kunstbeeld cortenstaal

De boerderij Strûpenkeal op de terp zoals deze er voor de brand in 1973 uitzag, gezien vanaf Ald Rien.

De boerderij Strûpenkeal op de terp zoals deze er voor de brand in 1973 uitzag, gezien vanaf Ald Rien.

Foto impressie kunstbeeld cortenstaal Strupenkeal in Landschapspark Folsgeare.

Foto impressie kunstbeeld cortenstaal Strûpenkeal in Landschapspark Folsgeare.

Strupenkeal ontwerp kunstwerk cortenstaal in Landschapspark Folsgeare.

Strûpenkeal maquette ontwerp kunstwerk cortenstaal.

Deze boerderij, Strûpenkeal ( Strûp’emkeal), stond op een historisch hoge terp met grote archeologische waarde, landelijk en fraai gelegen met weidse uitzichten rondom. Mijn uitdaging was om de voormalige boerderij opnieuw bestaansrecht te geven als een eigentijds eerbetoon aan de oude ‘pleats’ en markeringspunt in het landschap. Waardoor haar geschiedenis, oorspronkelijke functie en verhalen opnieuw voelbaar zijn op deze altijd toegankelijke betekenisvolle ‘stilteplek’.
..
De eerste 10 jaren van mijn jeugd heb ik doorgebracht op deze terp en boerderij, toen nog volledig omgeven door landerijen en natuur. Als gevolg van deze weidsheid was het een voorecht om in deze prachtwereld te wonen en te werken. Daarom vind ik het belangrijk om anderen een glimp van deze bijzondere ervaring te kunnen laten ervaren en beleven.

.
Ontwerp Strûpenkeal 2023 (derde herziene versie)

Zo worden ook de contouren en dakhelling van de oorspronkelijke boerderij Strûpenkeal weer gegeven met enkele lijnen, op ware grootte. Daardoor is goed zichtbaar waar precies het woongedeelte was ( zie verhoogde deel dakrand).

Een groots eerbetoon maar ook contouren die de schat en geschiedenis van deze terp bewaken. Als ode aan mijn moeders familie en alle andere vroegere bewoners die hier hun bestaan hebben opgebouwd.
.
Doordat het weidse landschap aan één kant van Strûpenkeal verdwenen is en plaats heeft gemaakt voor bedrijfsgebouwen is de terp haar zichtlocatie kwijtgeraakt. Maar met dit kunstwerk krijgt Strûpenkeal haar gezicht en statuur weer terug in dit landschap.
.
Kunstwerk: ± 18m x 28m x 14m hoog.
Materiaal: Corten staal
Ontwerp: Wietske Lycklama à Nijeholt

.
.

Nawoord Wietske Lycklama à Nijeholt

Deze kunstwerken, die onderhoudsvriendelijk zijn, geven de twee voormalige erven een aantrekkelijke uitstraling en dragen bij aan het herstellen en behouden van de oude beplanting en bomen.
.

Mensen zijn altijd op zoek naar sporen uit het verleden. Daarom vind ik het belangrijk om de verhalen van de voormalige bewoners, die nog steeds worden verteld, te belichten en ook een plaats te geven als mondelinge geschiedenis in deze kunstwerken. Op die manier worden de nog zichtbare overblijfselen uit het verleden in het landschap bewaard. Zo blijft dit gebied met zijn culturele en historische waarden behouden voor huidige en toekomstige generaties (25-11-2020).

..

..
In de media

Deelname ‘Kern met Pit’, Groot Sneek 20-01-2024

Folsgare houdt industrie op afstand, LC 09-04-2021
..
Brochure Landschapspark Folsgeare aan wethouder Faber overhandigd, Groot Sneek 07-04-2021 

 

..
Huidige status Landschapspark Folsgeare

In samenspraak met Dorpsbelang Folsgeare wordt er gestreefd naar een positief ‘wordt vervolgd’ in Landschapspark Folsgeare.

2023

Derde ontwerpfase Strûpenkeal
En volgde er voor mij de derde ontwerpfase met het ontwerp voor Stûpenkeal. Als weergave was het dan misschien heel echt maar als beeld schoot het tekort.
Pas na de inbreng van derden en het weghalen van mijn mooiste lijn kwam ik dichtbij een universele verbeelding van mijn verhaal en jeugd op deze boerderij. Een strak en kloppend kunstwerk van deze voormalige stelpboerderij met de belangrijkste contouren van deze voormalige stelpboerderij als zichtlijnen.

 

 

2022

Kulturele Kuier Gerben Rypma Stichting
Zaterdag 22 oktober was er een culturele wandeltocht ‘Rondom Folsgare’, georganiseerd door de Gerben Rypma Stichting. Met o.a. ook een wandeling naar de voormalige Abma’s Pleats, Carpe Diem en Strûpenkeal waar ik iets vertelde zie foto Unyk lânskip by Folsgeare.
.
Welstandscommissie Hûs en Hiem
Maandag 19 december had ik een vooroverleg met de Welstandscommissie Hûs en Hiem over de twee kunstwerken in het Landschapspark Folsgeare. Daarna volgde een positief welstandsadvies met de volgende tekst:

‘In het kader van dit vooroverleg is de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van oordeel dat de ingediende stukken, getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde criteria, uitzicht bieden op een positieve welstandsadvisering.
– Wel doen wij nog de aanbeveling om de ‘stelp’ eenzelfde gestileerd en bijna
iconografisch karakter te geven als de getoonde ‘kop-hals-romp’ boerderij.’

2021

Brochure Landschapspark Folsgeare
Woensdag 7 april om 15.00 is de Brochure Landschapspark Folsgeare. Duurzame versterking van het landschap tussen dorp en stad via een online bijeenkomst overhandigd aan wethouder Faber.

2020

STILSTAND
En opeens liggen alle plannen stil en is er geen voortgang te melden vanwege de stikstofcrisis in 2019. Even later gevolgd door de corona uitbraak begin 2020 met alle gevolgen van dien..
.
Brochure met zienswijze en inspraakreactie
Echter achter de schermen blijft Dorpsbelang zich inzetten voor Landschapspark Folsgeare en wordt er hard gewerkt om een inventarisatie te maken van alle voorgestelde plannen. Daarna in september 2020 zit ik weer rond de tafel. De bedoeling is om een brochure met presentatie van alle plannen in te dienen als zienswijze en inspraakreactie op ontwerp bestemmingsplan de Hemmen III en bijbehorend beeldkwaliteitsplan..
.
Tweede ontwerpfase atelier
Bij het weerzien van de ontwerpen bleef het ontwerp voor Strûpenkeal overeind maar dat van de Abma’s Pleats niet. Miste de noodzaak van een logisch ontwerp dat eenvoudig maar een alleszeggende verbeelding is van de voormalige Abma’s Pleats. Na gesprekken met ex-bewoners en betrokkenen kwamen essentiële herinneringen naar boven voor een rond en kloppend verhaal waar alles inzit zoals;

  • Passend in het landschap..
  • Vroeger werd hier op een wijze manier geboerd. Nu een plek waar nieuwe vormen van biodiversiteit samen komen..
  • Met aan de achterkant, gelegen aan de A7, de verbeelding van de letter A als eerbetoon aan de familie Abma..

Opstellen Brochure Landschapspark Folsgeare
Vanaf oktober 2020 is er wederom hard gewerkt door alle betrokkenen voor een zo volledig mogelijke brochure compleet met impressie tekeningen en foto’s van alle voorgestelde plannen uit het dorp.

 

2019

Eerste ontwerpfase atelier
Na een inspirerende rondleiding op 26 maart 2019 van betrokken personen bij de ontwikkeling van dit gebied, ging ik vervolgens thuis aan de slag in mijn atelier. Op 23 mei presenteerde ik voor het eerst mijn ontwerp aan Dorpsbelang Folsgeare, die dit verrassend vonden..
.
Vervolgens werd ik uitgenodigd om dit ontwerp ook te presenteren op de gezamenlijke vergadering van Dorpsbelang en ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân op 17 juni 2019. Opnieuw positieve reacties..
.
Presentatie ontwerp inwoners Folsgare
Vrijdag 27 september 2019 mocht ik het ontwerp presenteren aan de inwoners van Folsgare op voordracht van Dorpsbelang..
.
Publicatie Eerste ontwerp Abma Pleats en Strûpenkeal voor de bufferzone, Landschapspark Folsgeare, in samenwerking met Dorpsbelang Folsgare...

 

.