Privacyverklaring

Wietske Lycklama à Nijeholt.nl

Privacyverklaring van
Wietske Lycklama à Nijeholt

Algemeen
In deze privacyverklaring van Wietske Lycklama à Nijehol.nl lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Wietske Lycklama à Nijeholt. Wietske Lycklama à Nijeholt is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van eventueel andere genoemde organisaties en/of personen op de website van Wietske Lycklama à Nijeholt.nl


Omschrijving website

Wietske Lycklama à Nijeholt is naast beeldend kunstenaar, artistiek leider en ontwerper van kunst in opdracht en kunstinstallaties. Op haar website Wietske Lycklama à Nijeholt.nl toont ze haar beeldend werk in de vorm van olieverfschilderijen en ruimtelijk werk, exposities, kunst in opdracht en kunstinstallaties.


Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Wietske Lycklama à Nijeholt verwerkt, zijn:
• Voornaam
• E-mailadres
Voor het leveren van kunst en/of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
• Achternaam (indien van toepassing)
• Adresgegevens (indien van toepassing)
• Telefoonnummer (indien van toepassing)


Verstrekking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Wietske Lycklama à Nijeholt verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels inschrijving op de ‘kunstbrief van Wietske’ van Mailchimp, of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website verstrekt of doordat je op een andere manier gebruik maakt van de diensten van Wietske Lycklama à Nijeholt.


Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het versturen van  de ‘kunstbrief van Wietske’ via e-mail. Deze kunstbrieven zijn informatief en gericht op kennisdeling vanuit het vakmanschap van beeldende kunst. Alleen je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Wietske Lycklama à Nijeholt.nl en opgeslagen in Mailchimp voor onbepaalde tijd.
Daarnaast kun je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven, dan ontvang je 4 – 6 keer per jaar via de e-mail  de ‘kunstbrief van Wietske’.
Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
Om contact met je op te nemen. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Voor het afhandelen van jouw betaling. Wanneer je een product of dienst koopt via de website zijn deze gegevens nodig om de aankoop te kunnen verwerken.
Om goederen en diensten bij je af te leveren. Wanneer je een aankoop doet via de website van een tastbaar product dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het bij je af te (laten) leveren.
Je de mogelijkheid te bieden een persoonlijk account aan te maken. Waar jij toegang hebt tot je aankoopgeschiedenis.
Om je te informeren over nieuwe kunst en exposities.


Geautomatiseerde verwerkingen

Wietske Lycklama à Nijeholt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.


Bewaren gegevens

Zolang je ingeschreven staat voor de kunstbrief bewaart Wietske Lycklama à Nijeholt jouw gegevens, voornaam en e-mailadres, in Mailchimp. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.
Als jij kunst of een dienst van Wietske Lycklama à Nijeholt hebt afgenomen bewaar ik jouw gegevens, in de vorm van een factuur, 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.


Delen met anderen

Wietske Lycklama à Nijeholt verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wietske Lycklama à Nijeholt verstrekt je persoonsgegevens, alleen na toestemming van jou, aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een dienst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Wietske Lycklama à Nijeholt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact
Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.


Cookies

Behalve enkel de functionele en analytische cookies van Google Analytics op de website van Wietske Lycklama à Nijeholt.nl maakt Wietske Lycklama à Nijeholt verder geen gebruik van cookies op haar website. De gegevens van Google Analytics zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.


Beveiligen

Wietske Lycklama à Nijeholt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt de website van Wietske Lycklama à Nijeholt.nl gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Wietske Lycklama à Nijeholt privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

 

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 9 juli  2020 door Wietske Lycklama à Nijeholt.

 

Naam: Wietske Lycklama à Nijeholt
Adres: Jister 36, 8404 GZ Langezwaag
Telefoonnummer: 06-1507 1142