Mannen van Staal 3

Boom van Langezwaag

De Boom van Langezwaag, kunstbeeld van cortenstaal, in de werkplaats van de Mannen van Staal te Leeuwarden.

Uitleg kunstbeeld van cortenstaal
De Boom is gebaseerd op het wapen van Langezwaag. Hierbij heb ik de vorm zoveel mogelijk aangehouden maar wel optimaal gebruik gemaakt van 3D. De Boom staat rechtop, heeft een knik in het midden en staat in een bepaalde rotatie onder het wapen. Dit wapen is getordeerd en de uiteinden staan uit elkaar om de boom meer ruimte te geven. Vanaf alle kanten is de aanblik weer anders. Het beeld is 3.60 meter hoog bij 2.60 meter breed.
Dit kunstwerk is gerealiseerd door de toegekende gift vanuit het coöperatiefonds van de Rabobank en van de Gemeente Opsterland.

de Boom van Langezwaag, Kunstproject, kunstenaar Wietske Lycklama à Nijeholt

de Boom van Langezwaag, Kunstproject, kunstenaar Wietske Lycklama à Nijeholt